وقوع چندین انفجار در اوکراین علی کاظمی از مسکو گزارش می‌دهد

وقوع چندین انفجار در اوکراین علی کاظمی از مسکو گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰