کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان-گفت‌وگو با نصیر احمد فرهمند، کارشناس اقتصادی

کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان گفت‌وگو با نصیر احمد فرهمند، کارشناس اقتصادی

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۹