سخنرانی نماینده کوریای جنوبی، در نشست شورای امنیت درباره افغانستان

سخنرانی نماینده کوریای جنوبی، در نشست شورای امنیت درباره افغانستان

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱