کشته‌شدن مهاجر افغان در ترکیه گفت‌وگو با قمرگل ملکی، خانم مقتول

کشته‌شدن مهاجر افغان در ترکیه گفت‌وگو با قمرگل ملکی، خانم مقتول

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴