چرا منار جام غور در خطر فروپاشی است؟ گفت‌وگو با نبی ساقی، پژوهشگر نسخ خطی و تاریخ غور

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰