باز شدن گذرگاه رفح با میانجی‌گری قطر - منیر احمدی، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰