پنجمین مسجد بزرگ در جهان-گزارشی از نقیب بیان، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

پنجمین مسجد بزرگ در جهان گزارشی از نقیب بیان، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹