پوشش زنده: مراسم اعلام برندگان جایزه صلح نوبل

پوشش زنده: مراسم اعلام برندگان جایزه صلح نوبل

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۱۴