دومین‌روز نشست گفت‌وگوهای امنیتی هرات - نرگس هورخش، از دوشنبه، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷