خروج اجباری هزاران شهروند افغان از پاکستان حمید فهیم جزئیات می‌دهد

خروج اجباری هزاران شهروند افغان از پاکستانحمید فهیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱