توضیحات هیله نجیب از شب کشته‌شدن پدرش داکتر نجیب‌الله، رییس جمهور پیشین

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵