نقاشی برای مقابله با مصرف‌گرایی - رضا محمدی، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲