دعوای کوچی‌ها و ده‌نشینان در بامیان - گفت‌وگو با محمد مهدی راسخ، نماینده پیشین پارلمان

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰