نرخ بیکاری و گرسنگی با گذشت هر روز در افغانستان، در حال افزایش است - گزارشی از ملکه احمدزی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵