گرم‌ترین سال تاریخ بشر-گفت‌وگو با امید شکری، محقق محیط زیست

گرم‌ترین سال تاریخ بشر-گفت‌وگو با امید شکری، محقق محیط زیست

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۶