اولین کتابخانه فارسی در کوتنبرگ

اولین کتابخانه فارسی در کوتنبرگ این کتابخانه بیش از ۲۵۰۰ عنوان کتاب دارد. مهران عباسیان، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳