بازداشت کارمندان موسسه کمک‌رسانی در غور - صدف امیری، از واشنگتن، جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴