بازار موترهای کهنه در افغانستان - گزارشی از زکریا نایبی، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷