سپړنه: یو بل ګوزار؛ د ښځو مړۍ او د طالبانو منګولې

سپړنه: یو بل ګوزار؛ د ښځو مړۍ او د طالبانو منګولې د خپرونې مېلمانه: اسوداګره حسنا روفي، د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی او د بشري حقونو فعاله سونیا احمدي.

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴