مسموم‌شدن۸۵ دانش‌آموز یک مکتب در دایکندی - نصیر بهزاد، جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۳/۰۲/۲۸