داعش مسئول حمله به باشگاه ورزشی در غرب کابل گفت‌وگو با عبدالصمد صمدی، کارشناس مسائل امنیتی

داعش مسئول حمله به باشگاه ورزشی در غرب کابل گفت‌وگو با عبدالصمد صمدی، کارشناس مسائل امنیتی

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۶