تلاش کانادا برای گسترش تنوع فرهنگی

شهر تورنتو، ماه جون را ماه فرهنگ آسیایی نام‌گذاری کرده است. رضا محمدی، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵