درگیری‌های شدید بین اسرائيل و حماس گفت‌وگو با محمد قائدی، استاد روابط بین‌الملل

درگیری‌های شدید بین اسرائيل و حماسگفت‌وگو با محمد قائدی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جرج واشنگتن

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵