گسترش بحران اقتصادی در افغانستان-گفت‌وگو با شبیر بشیری، کارشناس مسائل اقتصادی

گسترش بحران اقتصادی در افغانستان گفت‌وگو با شبیر بشیری، کارشناس مسائل اقتصادی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸