روابط اسرائیل و عربستان - اشکان صفایی، جزئیات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۰