سفر وزیر تجارت طالبان به پاکستان - گفت‌وگو با شبیر احمد بشیری، استاد دانشگاه اقتصاد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲