تاثیر قطعنامه شورای امنیت در مورد افغانستان چه‌خواهد بود؟ - گفت‌وگو با جعفر رسولی

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸