واکنش‌ها به حضور طالبان در نشست مسکو-گفت‌وگو با غوث جانباز، دیپلومات پیشین

واکنش‌ها به حضور طالبان در نشست مسکو گفت‌وگو با غوث جانباز، دیپلومات پیشین افغانستان در مسکو

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷