دیدار تام وست با عبیدالله صدرخیل، رئیس شورای تجار افغان در امارات متحده عربی

جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۹