آلودگی جنگل‌سوزی‌های گسترده در کانادا- بردیا افشین جزییات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۱۳