حمله پهپادی روسیه بر اوکراین-علی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از مسکو گزارش می‌دهد

حمله پهپادی روسیه بر اوکراین علی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از مسکو گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱