انتخابات تایوان زیر ذره‌بین-توماج طاهباز-از تایوان جزئيات می‌دهد

انتخابات تایوان زیر ذره‌بین توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از تایوان جزئيات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲