رژیمی با بالاترین رقم افراد در فهرست سیاه سازمان ملل - تاج‌الدین سروش، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۶