حمله به ساختمان ولایت نیمروز-حمید فهیم گزارش می‌دهد

حمله به ساختمان ولایت نیمروز حمید فهیم گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴