واکنش امریکا به تنش‌های پاکستان و ایران-عارف یعقوبی گزارش می‌دهد

واکنش امریکا به تنش‌های پاکستان و ایران عارف یعقوبی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۹