سالگرد حمله امریکا علیه طالبان گزارشی از مصدق پارسا، افغانستان اینترنشنال

سالگرد حمله امریکا علیه طالبان گزارشی از مصدق پارسا، افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵