بحث روز: تیر انتقاد یوناما به سوی امر به معروف طالبان

بحث روز: تیر انتقاد یوناما به سوی امر به معروف طالبان گفت‌وگو با بلقیس روشن، نماینده پیشین پارلمان، محمدعلی ستیغ، عضو پیشین پارلمان و مولانا عبدالصبور عباسی، سرپرست مجمع علمی علمای افغانستان

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۰