افزایش بیکاری در افغانستان - فواد امان، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴