ابراز آمادگی طالبان برای تعامل با جهان - گفت‌وگو با نعیم پویش، دیپلمات پیشین

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸