نگرانی‌ها در مورد کافی‌نبودن کمک‌های بشری به نوار غزه - براء الشانطی، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶