آینده کمک‌های جهانی به افغانستان

انستیتیوت مطالعات استراتژیک و بین‌المللی: بازیگران بین‌المللی روی چگونگی تعامل با افغانستان اختلاف دارند. گفت‌وگو سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵