ممنوعیت تماس تلفنی زنان خوستی با رسانه‌ها-گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

ممنوعیت تماس تلفنی زنان خوستی با رسانه‌ها گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۶