نگرانی از اخراج مهاجران آسیب‌پذیر افغان گزارشی از فواد امان، افغانستان اینترنشنال

نگرانی از اخراج مهاجران آسیب‌پذیر افغان گزارشی از فواد امان، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹