پاکستان برای افغانستان سفیر جدید معرفی می‌کند - گفت‌وگو با سمیع یوسفزی، خبرنگار

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۲