واکنش‌های جهانی به جنگ اسرائیل و حماس جزئیات بیشتر از مصدق پارسا و نرگس هورخش

واکنش‌های جهانی به جنگ اسرائیل و حماس جزئیات بیشتر از مصدق پارسا و نرگس هورخش، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷