عوامل افزایش ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجیگزارشی از نصیر بهزاد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷