مصیبت‌ دیدگان هرات در انتظار غذا و سرپناه - گزارشی از اسما سرگند، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۴