وضاحت ارتش امریکا در مورد حمله بر پایگاه هوایی «میانوالی» - صدف امیری، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷