زلزله مرگبار افغانستان- گفت‌وگو با رحمت‌الله نوروز، رئیس بنیاد خیریه قمر