استفاده طالبان از بمب‌های دست‌ساز یا بشکه‌های زرد - حمید فهیم، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹